GEO

Geografie, of door ons vaak Location Intelligence genoemd, komt bij ieder bedrijf voor. Afhankelijk van de business zal dit een grotere impact kunnen hebben.

Onze visie is dan ook dat de locatie het verschil kan maken. Door eigen data te combineren met elkaar of met open data, dit te analyseren en op de kaart te projecteren ontstaan er inzichten die zonder de kaart bijna onmogelijk zijn. Deze inzichten kunnen als basis dienen voor besluitvorming of (burger)participatie.

Vaak is een eenvoudige kaart met twee of drie kaartlagen al voldoende. Deze kaart geeft dan inzicht in b.v. waar zitten welke klanten/concurrenten of hoe is mijn omzet verdeeld over het land. Ook kunnen dit inzichten zijn van een nieuw te realiseren gebouw of object.

Ook komt het voor dat we meer specifieke of uitgebreidere vraagstukken oppakken. Hierbij kan gedacht worden aan o.a. het bedenken, bouwen en beheren van een operationeel distributiekanaal of middels een smartphone dagelijks 18.000 apps real-time verbinden en middels de plaatsbepaling 8 miljoen kwaliteitsmetingen verrichten inclusief rapportage dashboards.

Ook in de publieke sector zien we een sterke toename van GEO binnen informatiemanagement. HIerbij kan gedacht worden aan inzicht bestemmingsplannen of locaties van alle openbare assets.

Graag komen we vrijblijvend bij u langs om te kijken wat we voor u kunnen betekenen.Advertentie
%d bloggers liken dit: