Zorg

De zorg voor ouderen die thuis blijven wonen neemt toe. Dit niet alleen in aantal, maar ook in complexiteit van de zorgvraag. Hierdoor groeit de vraag naar wijkverpleging en thuiszorg. Steeds meer partijen stappen in deze groeiende markt

Dagelijks gaan vele honderden zorg medewerkers de straat op naar de cliënten. Vooraf kan middels een planning inzicht gegeven worden welke zorg waar geleverd zal gaan worden door wie.

“Hoe hou ik controle op de realisatie en is deze ook gelijk is aan de planning?”

Elke dag registreren wij de te verrichten activiteiten op de verschillende locaties. Deze worden gekoppeld aan de locaties en medewerkers. Wanneer nu de zorgmedewerker bij de cliënt komt zal middels locatiebepaling een registratie plaatsvinden. Ook wanneer de medewerker weer vertrekt zal deze registratie plaatsvinden. Als er nu een afwijking is in werktijd of locaties tussen de planning en de realisatie kan hier direct op gestuurd worden. De medewerker hoeft hier niks voor te doen. Deze registraties zijn 100% technisch. Deze registratie kan ook als bewijslast dienen voor de verrichte activiteiten. Hiermee kan bv.. de gemeente controle uitoefenen of de ingediende zorgdeclaratie kloppend is.

Hiermee zijn wij in staat om de zorg aan huis efficienter, inzichtelijker en betrouwbaarder te maken.

“Ik kan geen sluitende bewijslast overleggen van de verrichte activiteiten op de verschillende locaties”

Graag zetten we onze diensten ook bij u in.

Advertentie
%d bloggers liken dit: